• Presentador es exactament "Calçada, Miquel"
(27 total)