• Presentador es exactament "Callarisa, Vicenç"
(6 total)