• Presentador es exactament "Calpena, Enric"
(7 total)