• Presentador es exactament "Catà, Joan"
(4 total)