• Presentador es exactament "Closa, Francesc Xavier"
(3 total)