• Presentador es exactament "Creus, Sara"
(2 total)