• Presentador es exactament "Cuadra, Juan Ramón de la"
(3 total)