• Presentador es exactament "Cusí, Enric "
(4 total)