• Presentador es exactament "Davó, Carles"
(2 total)