• Presentador es exactament "Deó, Francesc Josep"
(5 total)