• Presentador es exactament "Deu, Josep Maria"
(7 total)