• Presentador es exactament "Donate, Severino"
(2 total)