• Presentador es exactament "Duran, Pau"
(3 total)