• Presentador es exactament "Esclusa, Xavi"
(3 total)