• Presentador es exactament "Estadella, Jordi"
(20 total)