• Presentador es exactament "Estapé, Sergi"
(2 total)