• Presentador es exactament "Esteve, Antoni"
(2 total)