• Presentador es exactament "Fàbregas, Joan"
(2 total)