• Presentador es exactament "Finazzi, Jordi "
(2 total)