• Presentador es exactament "Folch, Mercè"
(6 total)