• Presentador es exactament "Fortuny, Maite"
(3 total)