• Presentador es exactament "Francino, Josep Maria"
(18 total)