• Presentador es exactament "Frigola, Enric"
(25 total)