• Presentador es exactament "Fulquet, Mònica"
(2 total)