• Presentador es exactament "García Ribas, Carmen"
(6 total)