• Presentador es exactament "Jar, Núria"
(3 total)