• Presentador es exactament "Julià, Emili"
(2 total)