• Presentador es exactament "Juvanteny, Montserrat"
(2 total)