• Presentador es exactament "La padrina Josefina (Oriol Grau)"
(10 total)