• Presentador es exactament "Lama, Manolo"
(5 total)