• Presentador es exactament "Laspra, Mercedes"
(2 total)