• Presentador es exactament "Lieury, Dolors"
(2 total)