• Presentador es exactament "Llàcer, Àngel"
(4 total)