• Presentador es exactament "Lladó, Vador"
(3 total)