• Presentador es exactament "Llombart, Jofre"
(4 total)