• Presentador es exactament "Llompart, Jordi"
(2 total)