• Presentador es exactament "Llop, Esteve"
(24 total)