• Presentador es exactament "Macià, Ernest"
(4 total)