• Presentador es exactament "Mainat, Joan Ramon"
(3 total)