• Presentador es exactament "Malagarriga, Carmina"
(4 total)