• Presentador es exactament "Mallol, Mireia"
(5 total)