• Presentador es exactament "Mateu, Jordi"
(10 total)