• Presentador es exactament "Miralles, Jordi"
(3 total)