• Presentador es exactament "Miralles, Mercè"
(2 total)