• Presentador es exactament "Molero, Pere"
(3 total)