• Presentador es exactament "Muñoz, Joan Baptista"
(3 total)