• Presentador es exactament "Mullor, Jaume"
(4 total)