• Presentador es exactament "Murga, Miquel"
(8 total)