• Presentador es exactament "Nadal, Alberto"
(4 total)