• Presentador es exactament "Ninou, Sergi"
(3 total)